Historik och mystik

I nästan alla kulturer över hela världen finns det en tro på att vissa nummer för med sig tur eller otur. Men vad en viss siffra betyder kan variera ganska mycket beroende på vilken kultur eller vilket land man frågar någon. Ett känt otursnummer här i Sverige är tillexempel talet 13 medan samma nummer i Kina och Italien betyder tur.

Genom hela vår historia kan man se att det finns nummer som anses ha en speciell betydelse och som för många fortfarande har det. Ett bra exempel på det är talet 3, väldigt länge och fortfarande än i dag betraktar många det talet som magiskt. Enligt myten om talet 3 så får man bland annat alltid allting trefaldigt igen. Alltså, om man önskar någon något dåligt så får man det trefaldigt tillbaka, och likaså om man önskar någon något gott. I bibeln så står talet tre för den heliga treenigheten – Gud, Jesus och Helig ande. Men det är så klart inte bara talet 3 som har och har haft stor betydelse inom historia och mytologi det finns fler andra också.

Talet 7 är i nästan alla kulturer över världen ett lyckonummer, talet 4 är ett otursnummer i både Kina och Japan eftersom att när man uttalar ordet för fyra så liknar det ordet död. Ett av de mest kända ”onda” numren är 666. I bibeln står det för djävulen och i många kulturer är detta ett nummer som inte bådar gott.

Kort om Numerologi

Numerologi är en mystisk vetenskap som ofta kopplas ihop med astrologi och tarotkort. Delvis för att dem som tror på det ena ofta använder sig av och tror på det andra också, dem går liksom hand i hand. Inom numerologin tror man att alla tal upp till 52 har en primär betydelse och en sekundär betydelse. Numerologi är något som människan har studerat i mer än 5000 år så det är ingen ny vetenskap och många människor räknar den faktiskt som just vetenskap. Ofta har den dock studerats i hemlighet eftersom den alltid haft något magiskt och mystiskt över sig, man har varit rädd för att den inte ska användas på ”rätt” sätt och så vidare. De länder där denna vetenskap är mest populär i är bland andra Kina, USA och Kanada men även här i Sverige finns det flera som utövar och studerar numerologi.