Lyckonummer i världen

Här ska vi titta lite närmare på de vanligaste lyckonumren och otursnumren i världen och visa dig i vilka länder de betyder tur respektive otur.

Lyckonummer

  • 3. 3 är ett lyckonummer i den traditionellt kristna världen eftersom 3 står för treenigheten och tro, hopp och kärlek. Siffran 3 är alltså ett turnummer i framförallt Europa, Sydamerika och Nordamerika.
  • 7. 7 är ett mycket populärt turnummer som härstammar från 7 dagar och 7 dagars väntan inom kristendomen.
  • 8. I Japan står nummer 8 för välstånd och rikedom och är det absolut vanligaste turnumret i Asien, inklusive Kina. Där är det kungen av turnummer. Det var knappast någon slump att Kina valde att startade OS invigningen kl. 08.08 (PM) den 8/8 2008. I många asiatiska länder vill man gärna ha ett telefonnummer och en adress som innehåller en 8 och även inom hasardspel används 8:an överlägset mest i Asien.
  • 12. 12 är ett kristet men också ett judiskt lyckonummer eftersom det står både för Jesus 12 lärjungar och Israels 12 stammar.
  • 15. 15 är ofta ett lyckonummer i spansktalande länder.

Otursnummer

  • 13. 13 är ett mycket spritt otursnummer i stora delar av världen och har sitt ursprung i Kristendomen. Det var nämligen så att Judas som förrådde Jesus var den trettonde deltagaren vid påskbordet som du säkert har sett målningar på. Idag finns det flygplan som saknar stolsrad 13 och byggnader som inte har någon våning 13 trots att huset består av betydligt fler våningar än så.
  • 4. Siffran 4 heter ”shi” på Japanska och uttalas på samma sätt som död och är därför ett otursnummer i Japan men även i Kina av samma anledning.
  • 9. 9 heter ”ku” på Japanska vilket även betyder lidande och är därför ett otursnummer där. I Kina är 7 också ett otursnummer men av en annan anledning. Det kinesiska årets 7:e månad är ”spökmånaden” då spöken/onda andar kan hemsöka oss människor.